ოფიციალური დოკუმენტაციის გაფორმება

ოფიციალური დოკუმენტაციის გაფორმება
  • სხვადასხვა საკითხზე და სიტუაციაში დოკუმენტების და ამონაწერის მიღება საჯარო რეესტრიდან
  • ინფორმაციის და დოკუმენტაციის, მათ შორის საარქივო დოკუმენტაციის, მიღება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან.
  • განცხადებების, ცნობების და მინდობილობების შედგენა.
  • ბავშვის საზღვარგარეთ გაყვანის თანხმობა.
  • ხელმოწერის სისწორის დამოწმება და ბევრი სხვა რამ.

თქვენ გვიხსნით, რა გინდათ და ჩვენ ვაფასებთ ვარიანტებს და ვმოქმედებთ თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე.

ხშირ შემთხვევაში თქვენი დასწრება ყველა ქმედების შესრულებისას აუცილებელი არ არის-თქვენი სურვილის შემთხვევაში შევასრულებთ ყველა მოქმედებას თქვენი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს მშობლიურ ენაზე.

შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერ მესენჯერში ან სოციალურ ქსელში