კონსულტაციების გაწევა შრომის სამართლის საკითხებში

კონსულტაციების გაწევა შრომის სამართლის საკითხებში

თავისუფალი შრომის უფლება როგორც დასაქმებულისთვის, ასევე დამსაქმებელისთვის გარანტირებულია კონსტიტუციით. თუმცა რიგ შემთხვევებში თავს იჩენს სხვადასხვა სიტუაციები, დაწყებული უკანონო გათავისუფლებით, დამთავრებული „შრომითი ექსტრემიზმით“ დასაქმებულის მხრიდან.

  1. ჩვენ ვიძლევით მიმდინარე პროცესების სამართლებლივ შეფასებას და გეხმარებით მშვიდობიანი ურთიერთობის სტრუქტურირებაში:
    • ვამზადებთ ხელშეკრულებას
    • შევიმუშავებთ შრომის შინაგანაწესს
    • თქვენი სიტუაციიდან გამომდინარე შევიმუშავებთ სხვადასხვა ლოკალურ ნორმატიულ აქტს
  2. გეხმარებით სადაო საკითხების მშვიდობიან მოგვარებაში ან ვიცავთ თქვენს ინტერესებს სასამართლოში (ვამზადებთ სარჩელს ან შესაგებელს, გეხმარებით მტკიცებულებების შეგროვებაში და მათ ფიქსაციაში, დამაჯერებლად და გასაგებად ვაფიქსირებთ თქვენს პოზიციას სასამართლოში)
  3. ჩვენ გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მხარდაჭერას იმ მომენტიდან, როგორც კი მოგვმართავთ და თქვენს გვერდით ვიქნებით, სანამ შედეგს არ მივიღებთ

*თქვენი სურვილის შემთხვევაში შევასრულებთ ყველა მოქმედებას თქვენი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს მშობლიურ ენაზე.

შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერ მესენჯერში ან სოციალურ ქსელში