კომერციული პრაქტიკა

აქ მოკლედ – ნებისმიერი იურიდიული საკითხი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას საყოფაცხოვრებო საქმიანობისას:

  • საყოფაცხოვრო ხელშეკრულებების და გარიგებების შედგენა, ანალიზი და შეთანხმება
  • სხვადასხვა სამართლებლივ საკითხზე დასკვნების მომზადება და კონსულტაციების გაწევა

საწარმოებს უფლება აქვთ განახორციელონ კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა

Close Menu

Купили апартаменты в New Gudauri от компании REDCO?

Мы окружим вас и вашу недвижимость юридической заботой