კომერციული პრაქტიკა

აქ მოკლედ – ნებისმიერი იურიდიული საკითხი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას საყოფაცხოვრებო საქმიანობისას:

  • საყოფაცხოვრო ხელშეკრულებების და გარიგებების შედგენა, ანალიზი და შეთანხმება
  • სხვადასხვა სამართლებლივ საკითხზე დასკვნების მომზადება და კონსულტაციების გაწევა

საწარმოებს უფლება აქვთ განახორციელონ კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა

შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერ მესენჯერში ან სოციალურ ქსელში