გუნდი

დავიდსონ ანა

დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი.

იურიდიული საქმიანობის სტაჟი 1996 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• მიგრაციის სამართალი,
• საერთაშორისო კომერციული სამართალი,
• კორპორაციული სამართალი, ინვესტიციები და IT,
• კონსილიორი.

სამუშაო ენა: რუსული, ინგლისური.

ფიდუაშვილი მარინა

პარტნიორი. ადვოკატი.

იურიდიული საქმიანობის სტაჟი 2016 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• უძრავი ქონების გარიგებები,
• სახელშეკრულებო სამართალი,
• შრომის სამართალი და შრომითი დავების გადაწყვეტა,
• მიგრაციის სამართალი (ბინადრობის ნებართვა, მოქალაქეობა),
• კორპორაციული სამართალი.

სამუშაო ენა: რუსული, ქართული.

ჟუჟუნაშვილი გიორგი

წამყვანი იურისტი. ადვოკატი.

იურიდიული საქმიანობის სტაჟი 2009 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• დაბეგვრა და საგადასახადო დაგეგმვა, საერთაშორისო საგადასახადო დაგეგმვა,
• საქართველოს საგადასახადო რეზიდენტობა,
• მიგრაციის სამართალი (ბინადრობის ნებართვა, მოქალაქეობა),
• სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, საგადასახადო დავები,
• დაცვა სისხლის სამართლის საქმეებში,
• სასამართლო დავები არასრულწლოვანთა მონაწილეობით.

სამუშაო ენა: რუსული, ქართული, ინგლისური.

გიორგაძე შალვა

წამყვანი იურისტი. ადვოკატი.

იურიდიული საქმიანობის სტაჟი 2008 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი,
• მიწის სამართალი,
• სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავები,
• ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, საპატენტო სამართალი,
• კონსულტაციის გაწევა საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლის საკითხებზე საგანგებო კანონმდებლობის ფარგლებში.

სამუშაო ენა: რუსული, ქართული, ინგლისური.

იაკუბოვა დილაფრუზ

იურისტი.

იურიდიული საქმიანობის სტაჟი 2017 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• სახელშეკრულებო სამართალი,
• კორპორაციული სამართალი,
• ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, საპატენტო სამართალი,
• კონსულტაციის გაწევა საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლის საკითხებზე საგანგებო კანონმდებლობის ფარგლებში,
• დოკუმენტების ძებნა და აღდგენა.

სამუშაო ენა: რუსული, ინგლისური.

აქიაშვილი თეა

JUST Study პრაქტიკის ხელმძღვანელი. ქართულის როგორც უცხო ენის და რუსულის როგორც უცხო ენის მასწავლებელი. სასწავლო წიგნების (დამხმარე სახელმძღვანელოების) ავტორი. საერთაშორისო პედაგოგიკური კონკურსების ლაურეატი და გამარჯვებული. მასწავლებლობის სტაჟი 1998 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• ქართულის როგორც უცხო ენის ინდივიდუალურად სწავლება,
• მოქალაქეობის მოსაპოვებლად გამოცდისთვის მომზადება (საავტორო მეთოდიკა),
• ქართულის როგორც უცხო ენის კორპორაციული სწავლება (კომპანიის საქმიანობის მიმართულების გათვალისწინებით).

სამუშაო ენა: რუსული, ქართული.

ხიზანიშვილი სოფიო

ოფის-მენეჯერი

საქმიანობის სტაჟი 2010 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• ბექ-ოფისის მუშაობის ორგანიზება,
• ურთიერთმოქმედება ნოტარიუსებთან, მთარგმნელებთან/თარჯიმნებთან, შემფასებლებთან, აუდიტორებთან, სადაზღვევო კომპანიებთან.

სამუშაო ენა: რუსული, ქართული.

ქარსიმაშვილი მაკა

მთავარი ბუღალტერი. აუდიტორი. JUST finance პრაქტიკის ხელმძღვანელი.

მუშაობის სტაჟი ბუღალტრული/საგადასახადო აღრიცხვის დარგში 2007 წლიდან, აუდიტის დარგში - 2009 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• ბუღალტრული, ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვის წარმოების ორგანიზება,
• საგადასახადო კონსულტირება და დაგეგმვა,
• შიდა აუდიტი,
• ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის აღდგენა.

სამუშაო ენა: რუსული, ქართული.

ხელაძე მზია

JUST finance პრაქტიკის ბუღალტერი.

მუშაობის სტაჟი ბუღალტრული/საგადასახადო აღრიცხვის დარგში 2020 წლიდან.
სპეციალიზაცია:
• ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის წარმოება,
• საგადასახადო ანგარიშგების მომზადება,
• ბანკებთან, საბაჟო სამსახურთან, შემოსავლების სამსახურთან ურთიერთმოქმედების უზრუნველყოფა.

ალიევა ბულბულ

მარკეტინგისა და PR-ის სპეციალისტი.