ორი უფროსისგან და სამი არასრულწლოვანი ბავშვისგან შემდგარი ოჯახისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღება განაცხადების ეტაპობრივი შეტანის სტრატეგიის გამოყენებით

ორი უფროსისგან და სამი არასრულწლოვანი ბავშვისგან შემდგარი ოჯახისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღება განაცხადების ეტაპობრივი შეტანის სტრატეგიის გამოყენებით

კომპანია Just Advisors-ს მომართა ინტერნაციონალურმა ოჯახმა: ცოლი – რუსეთის მოქალაქეობის მქონე რუსი, რომელსაც ჰყავს ბავშვი რუსეთის მოქალაქესთან პირველი ქორწინებიდან რუსეთის მოქალაქესთან. მისი ქმარი – ქართველო რუსეთის მოქალაქეობის მქონე ქართველი, რომელიც წავიდა რუსეთში საბჭოთა კავშირის დროს. ერთობლივ ქორწინებაში მათ შეეძინათ ორი შვილი, ტყუპები. ამჟამად ეს ოჯახი ცხოვრობს საქართველოში – მათ აქვთ საკუთრებაში უძრავი ქონება, ორივე მუშაობს საქართველოს ტერიტორიაზე. ბავშვები სწავლობენ ქართულ სკოლებში.     

იურისტებმა არ დაიწყეს ერთბაშად მთელი ოჯახისთვის მოქალაქეობაში განცხადების შეტანა, რადგან არსებობდა უარის მაღალი რისკი – ქმარმა წარმოშობით საქართველოდან საერთოს არ იცოდა ქართული ენა, მისი ცოლი ფლობდა ქართულ ენას, მაგრამ მისი პირველი შვილის მამა იყო მოქალაქე რუსეთიდან. სპეციალისტებმა აირჩიეს საკითხის ეტაპობრივი გადაწყვეტა და არ შეცდნენ.

1) მოქალაქეობაზე დოკუმენტების პირველი კომპლექტი იურისტებმა ლოგიკურად შეიტანეს ოჯახის უფროსის – ტყუპების მამის მიმართ. ეთნიკურად ქართული წარმომავლობა და ამ დროისთვის მყარი კავშირი საქართველოსთან, საქართველოს 6 მოქალაქის კარგ რეკომენდაციებთან ერთობლიობაში იძლეოდა განცხადების წარმატებული განხილვის მაღალ შანსს. საგულდაგულო მომზადებამ გამოცდისთვის და როგორც შედეგი მაღალმა ქულამ ჯამში გამოიწვია ის, რომ მოქალაქეობის საკითხთა კომისიამ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, რომელიც დამოწმებულია პრეზიდენტის ბრძანებულებით მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. 

2.1) მამისთვის მოქალაქეობის მიღების შემდეგ შეტანილ იქნა განცხადება მეუღლის – არასრულწლოვანი ტყუპების დედის მოქალაქეობის მიღებაზე. საფუძვლის სახით იურისტებმა მიუთითეს საქართველოსთან მყარი კავშირი (ბიზნესისა და უძრავი ქონების არსებობა), ქმრის მოქალაქეობის არსებობა. ცოლმა კარგად ჩააბარა ქართული ენის, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ცოდნის გამოცდა. შედეგი – საქართველოს მოქალაქეობა.

2.2) ოჯახის უფროსის მეუღლის მოქალაქეობის მიღების თაობაზე განცხადების შეტანის პარალელურად მშობლებმა შეიტანეს განცხადება ტყუპებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. საქართველოსთან მყარი კავშირისა და საქართველოს მოქალაქე მამის, ასევე ქართულ სკოლაში სწავლების გარდა დამატებითი საფუძვლის სახით იყო მითითებული ბავშვების წარმატებები პროფესიულ საცხენოსნო სპორტში, რომლებიც დამოწმებული იყო ფედერაციის წერილით. შეგახსენებთ, რომ წარმატებები სპორტის დარგში და საქართველოს სახელით პროფესიულ შეჯიბრებებში გამოსვლის მზაობა წარმოადგენს დამოუკიდებელ საფუძველს მოქალაქეობის მისაღებად. ტყუპებმა ასევე მიიღეს მოქალაქეობა. 

3) მას შემდეგ, რაც მშობლებმა და ტყუპებმა მიიღეს პასპორტები, იურისტებმა შეიტანეს დოკუმენტები პირველი ქორწინებიდან არასრულწლოვანი ქალიშვილის მიმართებაში. არასრულწლოვნები არ აბარებენ გამოცდას, ხოლო გასაუბრებაში მონაწილეობას მათი სახელით იღებენ მშობლები ან სხვა წარმომადგენლები. თუმცა გოგონამ ძალიან კარგად იცოდა ქართული ენა, რასთან დაკავშირებითაც იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ დედასთან ერთად მასაც მიეღო მონაწილეობა გასაუბრებაში, რათა მოეხდინა ენის ცოდნის დემონსტრირება და ამით დაემტკიცა მისი კუთვნილება ეროვნული კულტურისადმი. ამის გარდა განცხადებას დაურთეს მამინაცვლის სამოტივაციო წერილი, სადაც მან განმარტა, რომ ზრდის ცოლის ქალიშვილს, როგორც საკუთარ ბავშვს, დაჰყავს ის ქართულ სკოლაში და აცნობს ქართულ ტრადიციებს. იმ გარემოებამ, რომ დედას ჰქონდა საქართველოს მოქალაქეობა, ხელი შეუწყო მისი ქალიშვილის განაცხადზე დადებით გადაწყვეტილებას.

მოცემული მაგალითი არ წარმოადგენს მოქალაქეობის მიღების ტიპიურ შემთხვევას. პრაქტიკისა და კანონმდებლობის დეტალების ცოდნისა და მიგრაციული საქმეების წარმოების დიდი გამოცდილების წყალობით Just Advisors-ის იურისტებმა შეარჩიეს წარმატებული და შედეგიანი სტრატეგია დადებითი შედეგის მისაღწევად ოჯახის ყველა წევრის მიმართ.

მოქალაქეობის შენარჩუნების/აღდგენის/მიღების იურიდიული მხარდაჭერა, გამოცდისთვის მომზადება, ინდივიდუალური კონსულტაციები მიგრაციული უფლების თაობაზე.

JUST Advisors

+995 558 022 787

თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 2, ბიზნეს ცენტრი საბურთალო

info@justadvisors.ge