ჩვენ არ გვიყვარს სასამართლო დავები და გულწრფელად გვჯერა, რომ სასამართლო პროცესზე დახარჯული დრო, ინტელექტი და ემოციები შეიძლება უფრო ღირსეულად იყოს გამოყენებული. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი კლიენტები, მათ შორის სასამართლოშიც.…

Continue Reading