ორი უფროსისგან და სამი არასრულწლოვანი ბავშვისგან შემდგარი ოჯახისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღება განაცხადების ეტაპობრივი შეტანის სტრატეგიის გამოყენებით

კომპანია Just Advisors-ს მომართა ინტერნაციონალურმა ოჯახმა: ცოლი - რუსეთის მოქალაქეობის მქონე რუსი, რომელსაც ჰყავს ბავშვი რუსეთის მოქალაქესთან პირველი ქორწინებიდან რუსეთის მოქალაქესთან. მისი ქმარი - ქართველო რუსეთის მოქალაქეობის მქონე ქართველი, რომელიც…

Continue Reading ორი უფროსისგან და სამი არასრულწლოვანი ბავშვისგან შემდგარი ოჯახისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღება განაცხადების ეტაპობრივი შეტანის სტრატეგიის გამოყენებით

საქართველოს მოქალაქეობის მიღება 1993 წლის 31 მარტამდე საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ პირთა მიერ

როგორ დავამტკიცოთ საქართველოს მოქალაქეობა და მივიღოთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი საბუთები − განვიხილოთ Just Advisors-ის მიგრაციული პრაქტიკის კიდევ ერთი ქეისი.  კომპანიას მიმართა კლიენტმა, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს უკრაინაში, არა აქვს ამ…

Continue Reading საქართველოს მოქალაქეობის მიღება 1993 წლის 31 მარტამდე საქართველოს ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ პირთა მიერ