«საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ» კანონში 01.10.2019 წელს მიღებული ცვლილებები

საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ვისაც სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა აქვთ და ვერ მოასწრეს აღნიშნულის შესახებ შეტყობინების გაგზავნა 2019 წლის 15 აგვისტომდე - კარგი ამბავი გვაქვს! ვადა, რომლის განმავლობაშიც შეგიძლიათ მიმართოთ საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნების…

Continue Reading «საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ» კანონში 01.10.2019 წელს მიღებული ცვლილებები