ოფიციალური დოკუმენტაციის გაფორმება

ოფიციალური დოკუმენტაციის გაფორმება
  • განცხადებების, ცნობების და მინდობილობების შედგენა.
  • Согласие на выезд ребёнка
  • ხელმოწერის სისწორის დამოწმება და ბევრი სხვა რამ.

თქვენ გვიხსნით, რა გინდათ და ჩვენ ვაფასებთ ვარიანტებს და ვმოქმედებთ თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე.

უმრავლეს შემთხვევაში თქვენი დასწრება ყველა მოქმედების შესრულებისას აუცილებელი არ არის-თქვენი სურვილის შემთხვევაში შევასრულებთ ყველა ქმედებას თქვენი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს მშობლიურ ენაზე.

შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერ მესენჯერში ან სოციალურ ქსელში