კრედიტების აღება მათ შორის, იპოთეკის უფლებით დატვირთვა

კრედიტების აღება მათ შორის, იპოთეკის უფლებით დატვირთვა
  1. ვაფასებთ კრედიტის აღების შესაძლებლობას (იპოთეკის უფლებით დატვირთვის ჩათვლით) საქართველოს ბანკებში, კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე გაძლევთ რეკომენდაციებს საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებისა და ბანკის არჩევაში
  2. გაგიწევთ იურიდიულ მხარდაჭერას ბანკთან მოლაპარაკებისას კრედიტის აღების თაობაზე.
  3. კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე ვათანხმებთ საკრედიტო და სხვა თანდართული დოკუმენტების პირობებს.
  4. დავესწრებით საკრედიტო და სხვა თანდართული დოკუმენტების ხელმოწერას ( მათ შორის ნოტარიუსთან) ასევე საჯარო რეესტრშიც
  5. ვუზრუნველყოფთ სრულ იურიდიულ მხარდაჭერას იმ მომენტიდან, როგორც კი მიიღებთ გადაწყვეტილებას ფინანსირების მოზიდვის შესახებ იმ მომენტამდე, სანამ ყველა სახის ქმედება არ იქნება საბოლოოდ დასრულებული.

თქვენი სურვილის შემთხვევაში შევასრულებთ ყველა მოქმედებას თქვენი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს მშობლიურ ენაზე.

შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერ მესენჯერში ან სოციალურ ქსელში