ინტერესების წარმოდგენა სასამართლოში

ინტერესების წარმოდგენა სასამართლოში
  • ხელშეკრულების საფუძველზე ფულადი დავალიანების შეუსრულებლობით წარმოშობილი დავები.
  • ადმინისტრაციულ ჯარიმებთან დაკავშირებული დავები.
  • დავები სამსახურში აღდგენის თაობაზე
  • გარიგებების გასაჩივრება და ვალდებულებების შესრულების იძულება.
  1. თქვენთან ერთად განვიხილავთ ნებისმიერ სიტუაციას და შევაფასებთ სამართლებრივი დაცვის საშუალებებს და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების რეალურ შესაძლებლობას.
  2. შევადგენთ სარჩელს ან შესაგებელს, დაგეხმარებით მტკიცებულებების შეგროვებასა და მათ ფიქსაციაში.
  3. დამაჯერებლად და გასაგებად დავაფიქსირებთ თქვენს პოზიციას სასამართლოში.

ჩვენ გთავაზობთ სრულ იურიდიულ და ემოციურ მხარდაჭერას იმ მომენტიდან როგორც კი მოგვმართავთ და ბოლომდე თქვენს გვერდით ვიქნებით სანამ შედეგს არ მივიღებთ.

*თქვენი სურვილის შემთხვევაში შევასრულებთ ყველა მოქმედებას თქვენი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს მშობლიურ ენაზე.

შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერ მესენჯერში ან სოციალურ ქსელში